Informace pro prodejce

Kotel musí být instalován odborně způsobilou osobou v souladu s platnými právními předpisy. 
Tento kotel je určen k ohřevu vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Musí být připojen k topnému systému a / nebo k rozvodu teplé užitkové vody, které musí být navrženy s ohledem na jeho výkon. 

Tento spotřebič musí být používán pouze k účelu, pro který je výslovně určen. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce se zbavuje odpovědnosti za škody způsobené nevhodným, chybným nebo iracionálním použití. Odstraňte kompletní obal a zkontrolujte úplnost dodávky. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele a kotel nepoužívejte! Obalové prvky udržujte mimo dosah dětí, mohou být nebezpečné a způsobit vážné zranění. 

Pokud již nechcete používat kotel, deaktivujte jeho části, které by mohly zdrojem nebezpečí. 

Umístění 

Kotel musí být umístěn v dostatečně větrané místnosti bez vlhkosti a zároveň nesmí zakrývat mřížky či jiné otvory pro přísun vzduchu do místnosti. Umístění musí provedeno tak, aby byl možný bezproblémový přístup ke kotli v případě jeho údržby či servisu. Nad kotlem musí zůstat min. 1 metr volného prostoru. Umisťujete-li kote do garáže, přesvědčte se, že mu nehrozí újma nárazem vozidla. 

Zapojení do systému - hydraulika 

Instalace musí být provedena odborně způsobilou osobou. Je nutné dodržet platné právní předpisy, návod k instalaci a v úvahu by měly být brány následující doporučení: - Je povinné a nezbytné nainstalovat anti-kondenzační ventil (směšovací ventil), aby se zamezilo kondenzaci vody v tepelném výměníku. Není-li tento požadavek splnění, jedná se o porušení záručních podmínek Ekopower. - Vnitřní část potrubí je potřeba řádně vyčistit (propláchnout) před zapnutím kotle.  

Doporučujeme umístění uzavíracích ventilů mezi potrubí a kotel za účelem zjednodušení údržby. - Ponechejte dostatek volného prostoru okolo kotle z důvodu běžné údržby a provádění servisních úkonů. - Systém by měl být osazen vhodnými vypouštěcími ventily a zařízením pro správné odvzdušnění z okruhu během plnící fáze. - Nainstalujte všechny potřebné bezpečnostní prvky (expanzní nádoba, pojistný ventil atd.) v souladu s platnými předpisy pro instalaci.

Ujistěte se, že je dostatek prostoru k expanzi u nádrže. - Pokud je kotel umístěn níže než topný systém, doporučujeme na výstupu z kotle provést sifon. Oběhové čerpadlo je na správném místě a voda obíhá ve správném směru. 

Palivo 

Pelety používané k topení v kotli Ekoheat musí splňovat normu EN PLUS. Certifikát EN PLUS zaručuje, že úroveň vlhkosti paliva a výhřevnost jsou ideální pro optimální provoz kotle. Není-li dodržen požadavek na certifikované palivo dle EN PLUS jedná o porušení záručních podmínek Ekopower. 

Pro správné skladování paliva je nezbytné vzít do úvahy následující: - Pelety je nutné skladovat v suchém prostoru po celý rok. - Musí být dodržena platná legislativa pro skladování paliva. 
Dřevní pelety jsou vyrobeny z pilin a hoblin a jsou používány ve vysoce účinných automatických kotlích. Díky nízkému podílu vlhkosti a popela hoří pelety velice efektivně. Navíc jsou velice kompaktní a dají se snadno skladovat. Obvykle se pelety dodávají v pytlích po 15 kg. Dále se můžete setkat s tzv. bagy, což je velký pytel umístěný na paletě obvykle o hmotnosti 1 tuna. Moderní způsob představuje doprava pelet v kamionu, který vám "nafouká" pelety do připraveného sila. Tato varianta je zároveň velice ekonomická a pohodlná. 

Typické vlastnosti pelet 

  • Obsah sušiny 90 - 92%
  • Obsah popela 0,5 %
  • Průměr 6 - 8 mm 
  • Délka 30 - 45 mm 
  • Objemová hmotnost 650 kg/m3
  • Objem 1,54 m3/tuna pelet 
  • Energie 4,7 kWh/kg pelet 
  • 1 kg dřevěných pelet nahradí 0,41 kg lehkého topného oleje. 

Dřevní pelety jsou moderním palivem na bázi dřeva. Vznikají výrobou z pilin či hoblin. Při jejich výrobě se nepoužívá žádná chemie ani aditiva. Pelety jsou kompaktní a snadno skladovatelné palivo určené pro moderní automatické kotle či kamna. 

Kvalitní pelety s obsahem vlhkosti okolo 8 % budou mít energetickou hodnotu okolo 4 700 kWh/tuna