Automatické čištění

Vnitřní čištění kotle je plně automatické. Uvnitř kotle je sada čistících pružin, které i při čištění výměníku, umožňují spalinám volně odcházet, tudíž není nutné kotel vypínat. Čistící pružiny jsou připojeny na hřídel motoru prostřednictvím vačkového systému, který hýbe s pružinami ve svislici a tím čistí výměník od sazí. 

Hořák disponuje automatickým čištěním od popela. Dno hořáku je pohyblivé a automatika odstraňuje popel i v průběhu hoření do popelníku umístěného pod hořákem. Kompresní popelník se nabízí jako volitelné příslušenství k prodloužení vysypání popelníku.