Obnovitelný zdroj energie

Ve srovnání s fosilními palivy je dřevo palivo s přirozenou rovnováhou, pokud se jedná o produkci skleníkových plynů. Spalováním dřevních pelet se uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, které absorbuje strom v průběhu svého života. To znamená, že spalováním pelet nedochází k nadprodukci skleníkových plynů a provoz peletových kotlů je CO neutrální.  

The pellets are a bi-product from waste generated in the wood industry. They are not influenced by price variations in the international markets and help reduce economic crises. Since it is a raw material that is available to us, it gives us greater independence.