Úspory

Doba návratnosti investice kotle Ekoheat je minimální a to ze tří hlavních důvodů: 

Účinnost 

Konstrukce těla kotle a tepelného výměníku je navržena pro získání co největší energie ze spalin, předat ji do vody a následně do celého topného systému. Kotel Ekoheat výrazně snižuje teplotu spalin za účelem získání co nejvyšší účinnosti. 

Ovládání 

Výměník tepla kotle Ekoheat má elektronický ovládací prvek, který určuje množství potřebného vzduchu v závislosti na množství paliva tak, aby byla vždy dosažena potřebná teplota uvnitř kotle. To vytváří bezkonkurenční vlastnosti hoření, a to zejména při nízké urovni výkonu. 

Kotel dosahuje úspor i v případě, že je provozován v režimu minimálního výkonu. Kotel automaticky upravuje výkon v závislosti na skutečné potřebě tepla či teplé užitkové vody. 

Úsporné palivo 

Biomasa potažmo pelety jsou zdrojem obnovitelné energie, který jsme schopni si zajistit z národních zdrojů. Proto zatím nejsou předmětem spekulativních burzovních tlaků a nejsou zatíženy vysokými daněmi a poplatky ve srovnání s elektrickou energií či fosilními palivy.