Odpovědnost

1. Vyloučení odpovědnosti

Ekopower tímto vylučuje odpovědnost za všechny podmínky, záruky, zastoupení nebo jiné podmínky týkající se dodávky nebo domnělé dodávky, nedodání nebo zpoždění při poskytování jakékoli služby v souvislosti s Ekopower webové stránky nebo že Ekopower webové stránky jsou správné, kompletní, aktuální, které by mohly mít účinek mezi Ekopower a vámi nebo by mohly být jinak začleněny do Podmínek nebo jakékoli vedlejší smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s použiváním Ekopower webové stránky na vlatní riziko, a že Ekopower nezaručuje, že Ekopower webová stránka splní nebo uspokojí vaše požadavky, Ekopower webová stránka bude neporušená, bezchybná a bezpečná. Veškerý obsah nebo služby, které se poskytují prostřednictvím Ekopower webové stránky nebo v souvislosti s Ekopower webové stránky, jsou poskytovány "TAK,JAK JSOU" a "JAK JSOU DOSTUPNÉ"  a Ekopower neposkytuje žádná ujištění nebo potvrzení jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo implicitní, vzhledem k obsahu nebo služeb zahrnutých a nebo souvisejících s Ekopower webové stránky. Ekopower si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit či zrušit jakýkoli obsah či služby poskytované v rámci Ekopower webové stránky.