EkoHeat 1500

  • EkoHeat 1500

Kotel Ekoheat 1500 (výkon 3,9 - 15 kW) je nejúčinnějí kotel z celé řady kotlů Ekopower Ekoheat. Je vhodný pro středně velké domy nebo vysoce izolované domy. Dávkovací šnek je součástí dodávky a může být umístěn na levé či pravé straně kotle. Spalinové hrdlo je možno umístit na zadní či horní stranu. Kotel Ekoheat 1500 může být vybaven zásobníkem na pelety o velikosti 160 kg nebo 320 kg.


Kotel na pelety Ekoheat 1500 je schválen dle evropské normy EN 303-5 Dánských technologickým institutem a dosáhl hodnocení AA v oblasti životního prostředí a energetiky. Navíc je Ekoheat jedním z mála topný systémů splňující velice tvrdé požadavky pro umístění na rakouský trh, který má nad rámec evropských pravidel vysoké nároky na emise znečištujících látek, zejména NOx (oxidy dusíku). 

Kotel má minimální požadavky na údržbu. K provozním částem kotle, zejména hořáku a popelníku, se dostanete snadno sejmutím celé čelní stěny kotle. Hořák vyndáte po uvolnění dvou táhel umístěných na bocích, stejně tak snadno vyndáte i popelník. Přístup ke kouřovým kanalům je zajištěn po demontáži vrchní desky. 

Kotel Ekopower Ekoheat 1500 dosahuje účinnosti až 95,5 %. Kotel Ekoheat 1500 je plně automatický. Při spuštění kotle, elektrický ohřívač zapálí pelety a digitální regulátor řídí celou operaci. Pelety jsou přiváděny do hořáku v přesně stanoveném množství k zajíště kontolovaného hoření. V závislosti na potřebě tepla či teploty kotle se mění rychlost posuvu a přísun pelet do hořáku. 

Ekopower výrazně snížil potřebu ručního čištění kotle. Bez ohledu na značku či výrobce kotle, musí být všechny kotle na biomasu pravidelně čištěny za účelem zajištění bezpečného a účinného provozu.

Ekoheat kotel má zajištěný snadný přístup ke všem servisním místům. Hořák je navržen tak, aby se dal snadno otevřít bez pomoci nářadí. 
Všechny funkce kotle se ovládají přes barevný dotykový displej umístěný v horní části kotle. Displej zobrazuje aktuální provozní údaje a umožňuje velice detailní uživatelské a servisní nastavení.

Účinnost95.5%
Výkon3.9 - 1.5 kW
Velikost zásobníku160 kg a 320 kg
Doporučujeme pro
Zpět k produktům

Související produkty