Pellets

Pelety jsou granule vyrobené na bázi pilin vzniklých při zpracování dřeva. Pelety se lisují bez použití aditiv a chemických látek a přirozené složky dřeva jsou dostatečné pro vytvoření pevné granule (zejména celulóza). Díky tomu, že pelety vznikají z dřevěného odpadu, se jedná o levné a ekologické palivo.Vzhledem ke svému energetickému potenciálu, je použití pelet, jako hlavního zdroje vytápění, na vzestupu zejména v zemích, kde jsou tuhé zimy normou, nikoliv náhodou.  

Standardy

Standardy kvality pro pelety specifikují povolené množství vlhkosti, stejně jako objemovou hmotnost a požadovanou úroveň oděru. K dosažení efektivního spalování a vysoké účinnosti je nutné používat pelety vyrobené v souladu s normou DIN PLUS nebo EN PLUS. Doba návratnosti investice do kotel Ekopower Ekoheat je minimální a to ze tří důvodů: 

Účinnost 

Konstrukce těla kotle a tepelného výměníku je navržena pro získání co největší energie ze spalin, předat ji do vody a následně do celého topného systému. Kotel Ekoheat výrazně snižuje teplotu spalin za účelem získání co nejvyšší účinnosti. 

Ovládání 

Výměník tepla kotle Ekoheat má elektronický ovládací prvek, který určuje množství potřebného vzduchu v závislosti na množství paliva tak, aby byla vždy dosažena potřebná teplota uvnitř kotle. To vytváří bezkonkurenční vlastnosti hoření, a to zejména při nízké urovni výkonu. 

Automatický provoz 

Problém s přikládáním do kotlů na tuhá paliva ideálně řeší pelety. Tento typ paliva může být velice snadno dopravován prostřednictvím mechanických či vakuových podavačů, které mohou používat nejmodernější regulační a kontrolní systémy. Kotle Ekoheat zapálí pelety automaticky i bez přítomnosti uživatele. 

Skladování 

Nároky na prostor při skladování pelet jsou na hony vzdálené požadavkům na prostor při skladování dřeva nebo uhlí. Zároveň je k dispozici několik možností, jak pelety skladovat v závislosti na prostoru.