F.A.Q

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er standardudstyr på jeres fyr?

Ekoheatfyr har mange avancerede sikkerhedsanordninger som standard.

'Brænderudfald' afbryder brændselstiførsel i alle tilfælde af fejl pga. unormale brændertilstande eller for høj temperatur i brændselstilførslen til brænderen.

Når fyrets fotocelle over en given tidsperiode har konstateret en utilstrækkelig flammeluxniveau, kommer "Ingen flamme - afbrudt" frem, og brænderen og dets brændselsforsyning afbrydes.

Når vandet i fyret når en temperatur på 110 OC dukker "Temperatur sikkerhedsafbrydelse" op.

Når denne afbrydelse dukker op, vil fyrets digitale display slukke og elforsyningen til den elektroniske styring vil blive afbrudt. Alt tilbehør på fyret vil blive afbrudt.

Kan jeg udskifte mit gamle fyr, og genanvende det eksisterende system?

JA, Ekoheatfyr kan forbindes til dit eksisterende varmesystem. Det kan dog være nødvendigt at tage højde for plads til opbevaring af brændsel etc.

Hvilken størrelse fyr har jeg behov for?

Ekopowers autoriserede installatør vil afgøre hvilken størrelse fyret bør have som en del af besigtigelsen af stedet. Fyrets størrelse afhænger af faktorer som varmebehov, bygningens alder, eksisterende systemtype, hensigten med anvendelsen, gulvisoleringsgrad etc.

Hvor tit skal mit fyr serviceres?

Dette afhænger af hvor meget fyret anvendes. Normalt vil der kun være behov et årligt serviceeftersyn på dit fyr, som skal udføres af en autoriseret Ekopowerinstallatør.

Hvilke typer brændsel kan jeg anvende?

Ekoheatfyr er udviklet til kun at forbrænde EN-Plus (eller VIN-Plus) certificerede træpiller.

Hvad med fjernelse af aske og rengøring?

Ekoheatfyr er alle automatiserede og bortfjernet aske samles i en specielt designet askeskuffe, som skal tømmes ca. hver anden måned. Hvis du anvender Ekocompresssystemet sammen med fyret, skal askeskuffen kun tømmes to gange om året.

Hvor ofte skal jeg genfyre fyret eller efterfylde brændselsbeholderen?

Dette afhænger af brændselsbeholderkapaciteten og brændselsbehovet. Dette er beregnet i det tilsendte tilbud.

Hvor lang tid går der fra handlen er afsluttet til Ekoheatfyret installeres?

Dette afhænger af leveringstiden på kedlen og udstyret, såvel som kundens ønsker. Vores godkendte installatør vil komme med et bud på hvornår det kan installeres.

Hvor lang tid tager installationen?

Installationstiden afhænger af forholdene på stedet. En mindre installation til et privat hjem kan udføres på bare 2 dage, eller tage mere end 2 uger for en stor industriinstallation.

Hvad koster et Ekoheatfyr?

Omkostningerne ved levering og installation af hvert system afhænger af den enkelte situation. Vore installatører kan give dig et overslag efter at have besigtiget stedet. Vi er stolte af at have en af de bedste træpillefyr på markedet idag.