Automatisk rensning

Rengøringen af fyret er 100% automatiseret. Det har et sæt rengøringsfjedre som tilbageholder røggasser for at forbedre ydelsen, mens det samtidig renser varmeveksleren for aske. Rensefjedrene er forbundet til en motoraksel via et camsystem, der jævnligt bevæger dem vertikalt, som derved renser varmeveksleren.

Brænderen har et automatisk askerensningssystem. Bunden af selve brænderen er bevægelig, og sender regelmæssigt den aske der dannes under forbrændingen ud i askeskuffen. Kompressionsaskeskuffer kan købes som ekstraudstyr for at forlænge intervallet mellem tømningen af askeskuffen.