Potentiel besparelse

Den minimerede drifttid på Ekoheatfyret betyder at tilbagebetalingstiden er minimeret, og dette skyldes tre ting:

Effekt

Designet af selve kedlen og varmeveksleren er udformet til at trække mest mulig energi ud af røggasserne og formidle det over i vandkappen i fyret og dermed over i selve varmesystemet. Ekoheatfyret reducerer røggastemperaturen væsentligt, og får hermed den bedste ydelse på markedet i denne kategori.

Styring

Ekoheat varmeveksleren har en elektronisk styring, som kontrollerer mængden af luft i forhold til mængden af brændsel, som er nødvendig for at opnå den ønskede temperatur i kedlen. Dette giver uovervindelige forbrændingsegenskaber, især ved reduceret energiniveau.

Da den kan arbejde ved reduceret kraft, er det muligt at opnå et kraftigt nedsat forbrug, da kedelenerginiveauet kan modulere i forhold til behovet i varmesystemet.

Økonomisk brændsel

Biomasse er en energikilde, som almindeligvis fremstilles indenfor landets grænser. Det er ikke genstand for store spekulationer eller høje beskatningsomkostninger, som normalt forbindes med elfremstilling eller fossile brændselstyper.