Vedvarende energi

Sammenlignet med fossile brændstoffer er træ et brændstof med en naturlig balance i forhold til udledningen af drivhusgasser. Når træpiller brændes, er mængden af udledt kuldioxid den samme som absorberes af træet gennem dets levetid. Dette betyder at kuldioxidbalancens cyklus i atmosfæren ikke ændres, så afbrændingen af piller giver en neutral balance for den hovedansvarlige i udviklingen af drivhuseffekten.

Pillerne er et biprodukt lavet af affald, som kommer fra træindustrien. De påvirkes ikke af prisudviklingen på det internationale marked og medvirker til at reducere økonomiske kriser. Da det er et råmateriale, som er tilgængeligt for os, giver det os større uafhængighed.