Træpiller

Pillerne er træbaseret granulatbrændsel lavet af savsmuld. Pillerne er presset uden tilsætningsstoffer, da de naturlige stoffer i træet er nok til komprimeringsprocessen. Takket være det faktum, at det er et brændsel lavet af træaffald, er det en naturlig energikilde som er økologisk og billig. På grund af dets høje kalorifære potentiale, er brugen af dette nye brændsel i fremgang som alternativt brændsel i mange europæiske lande, hvor hårde vintre er normalen.

Standarder

Kvalitetsstandarden for piller specificerer den tilladte mængde af vandindhold, såvel som massefylden og det påkrævede abrasionsniveau, for at etablere præcis det  niveau hvor fyret kører effektivt. Pillerne er fremstillet i henhold til DIN plus eller EN plus standarden for at sikre en god forbrænding, og sikre at fyret kører effektivt. Den reducerede drift af Ekoheatfyret betyder at tilbagebetalingstiden er minimeret. Dette skyldes tre ting:

Effekt

Udformningen af fyrets kedel og varmeveksleren er lavet til at trække mest mulig energi ud af røggasserne og overføre det til vandkappen på fyret, og som et resultat heraf, til selve varmesystemet. Ekoheatfyret reducerer røggastemperaturen betydeligt, og opnår herved den bedste effekt på markedet i dets kategori.

Styring

Ekoheatfyret har en elektronisk styring, som styrer mængden af luft i forhold til mængden af brændsel der tilføres for at opnå den nødvendige temperatur i kedlen. Dette giver en uovertruffen brænderkarakteristik, specielt ved reduceret effektniveau.

Automatisk drift

Problemet med automatisk fødning af biomassefyr løses med piller. Denne type brændsel kan bruges til mekanisk og automatiske fødeaggregater, som kan anvende de mest moderne regulerings- og styresystemer. Disse fyr antænder pillerne automatisk uden at brugeren skal involveres direkte.