Hernieuwbare energie bron

In vergelijking met fossiele brandstoffen is hout een brandstof met een natuurlijke balans in CO2 uitstoot. Als houtpellets worden verbrand is de hoeveelheid CO2 die vrijkomt gelijk aan de hoeveelheid die wordt geabsorbeerd door de boom gedurende zijn levensduur. Dit betekent dat tijdens deze cyclus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet wordt veranderd. Houtpellets is hiermee in het verlagen van milieubelastende CO2 uitstoot een belangrijk, innovatieve oplossing.

Houtpellet is een restproduct van de afvalproductie in de houtindustrie. Ze zijn niet onderhevig aan prijsschommelingen vanwege de grote beschikbaarheid van de grondstof ten opzichte van fossiele brandstoffen.